มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการจิตอาสาทำความดี พร้อมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการจัดโครงการจิตอาสาทำความดี “ทุกยูนิต รวมหัวใจ ชาว อว. พร้อมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2567” ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

ภายในโครงการจิตอาสาทำความดี นำโดย ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาทำความดี “ทุกยูนิต รวมหัวใจ ชาว อว. พร้อมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2567” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ นอกจากผู้ร่วมบริจาคโลหิตจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเสียสละ มีจิตเมตตา มีความสุขในการเป็นผู้ให้อีกด้วย