ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

รับสมัครงาน

Subscribe to รับสมัครงาน feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวรับสมัครงาน
Updated: 18 min 26 sec ago

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

Wed, 02/19/2020 - 16:49

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่ครัวประจำครัวกินรี

Tue, 02/18/2020 - 15:14

วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัครแม่ครัว.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, February 18, 2020 - 14:45 to Saturday, February 29, 2020 - 16:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน (นักวิทยาศาสตร์)

Mon, 02/17/2020 - 09:57

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ (อาจารย์)

Mon, 02/17/2020 - 09:55

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

Fri, 02/07/2020 - 14:03

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

Fri, 02/07/2020 - 14:03

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

Fri, 02/07/2020 - 14:03

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน สายสนับสนุน (นักวิทยาศาสตร์)

Thu, 02/06/2020 - 14:06

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน สายวิชาการ (อาจารย์)

Thu, 02/06/2020 - 14:04

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่ครัวประจำครัวกินรี

Thu, 02/06/2020 - 09:01

วันเวลารับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 กุมภาพันธ์ 2563  (ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก  วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รายละเอียดดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  img-200130032116.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, February 6, 2020 - 09:00 to Monday, March 9, 2020 - 09:00

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ต.ช่างเทคนิค

Wed, 02/05/2020 - 13:46

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด คณะวิทย์-ประมง

แนบไฟล์เอกสาร:  รายชื่อมีสิทธิสอบ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, February 5, 2020 - 13:45 to Saturday, February 15, 2020 - 13:45

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

Mon, 02/03/2020 - 16:27

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนบไฟล์เอกสาร:  รับสมัครช่างไฟฟ้า.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, February 3, 2020 - 16:30 to Monday, February 17, 2020 - 16:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน

Tue, 01/28/2020 - 16:27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

Tue, 01/28/2020 - 16:22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

Tue, 01/28/2020 - 12:06

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผลการสรรหา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, January 28, 2020 - 12:00 to Monday, February 10, 2020 - 12:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรภาคการสอบข้อเขียน และเลื่่อนวันสอบลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

Thu, 01/23/2020 - 16:49

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ภาคการสอบข้อเขียนและเลื่อนวันสอบลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  คลิกที่นี่