ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบภาษาอังกฤษและภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

รับสมัครงาน - Thu, 03/23/2023 - 10:47

 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบภาษาอังกฤษและภาคการสอบข้อเขียน

read more

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

รับสมัครงาน - Wed, 03/22/2023 - 11:29

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

read more

รับสมัครงาน-ตรัง: วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำแฟลต สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Wed, 03/22/2023 - 03:38

วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำแฟลต สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  image_t0000000186_n3.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, March 22, 2023 - 02:30 to Tuesday, March 28, 2023 - 02:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครงาน - Tue, 03/21/2023 - 02:51

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผลการสอบคัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคาข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผลการสอบคัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคาข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

รับสมัครงาน - Mon, 03/20/2023 - 02:09

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ คลิกที่นี่

 -ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการายบุคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการายบุคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

รับสมัครงาน - Fri, 03/17/2023 - 04:20

วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

แนบไฟล์เอกสาร:  image_t0000000177_n4.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, March 17, 2023 - 03:15 to Thursday, April 6, 2023 - 03:15

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

รับสมัครงาน - Thu, 03/16/2023 - 09:36

 

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เปิดรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน จำนวน ๑ อัตรา

 

 

แนบไฟล์เอกสาร:  16-3-66.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, March 16, 2023 - 08:15

รับสมัครงาน-ตรัง: วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔๑ อัตรา

รับสมัครงาน - Wed, 03/15/2023 - 07:57

วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔๑ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการจำนวน 41 อัตรา.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, March 14, 2023 - 07:00 to Friday, March 31, 2023 - 07:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

รับสมัครงาน - Mon, 03/13/2023 - 10:57

                 ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ได้ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา  และตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี 6 ปี) จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ภาคการสอบข้อเขียน ไปแล้วนั้น วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ดังนี้

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

                 ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ได้ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา  และตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี 6 ปี) จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ภาคการสอบข้อเขียน ไปแล้วนั้น วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ดังนี้

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

รับสมัครงาน - Fri, 03/10/2023 - 10:15

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖  คลิกที่นี่

read more

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

รับสมัครงาน - Fri, 03/10/2023 - 10:05

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 

read more

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

รับสมัครงาน - Fri, 03/10/2023 - 03:25

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ คลิกที่นี่

 -ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน  ๒  อัตรา

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

รับสมัครงาน - Tue, 03/07/2023 - 10:46

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน  ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาโท) และ ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี 6 ปี)       ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

เอกสารแนบ:  มีสิทธิสอบ สพ. 7 มีค.66.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน  ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาโท) และ ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี 6 ปี)       ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

เอกสารแนบ:  มีสิทธิสอบ สพ. 7 มีค.66.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครงาน - Tue, 03/07/2023 - 10:13

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล