ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครงาน - Thu, 09/29/2022 - 08:45

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผลการพิจารณาคุฯสมบัติจ้างเหมาบริก.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, September 29, 2022 - 14:45

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ

รับสมัครงาน - Wed, 09/28/2022 - 09:19

ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ 

ผู้ผ่านการคัดเลือกมาทำสัญญา วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. หน่วยพัสดุ งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผลการพิจารณา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, September 28, 2022 - 15:15

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ๑ อันตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

รับสมัครงาน - Tue, 09/27/2022 - 06:57

 

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ๑ อันตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

 

 

แนบไฟล์เอกสาร:  27-9-65.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, September 27, 2022 - 13:00

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ

รับสมัครงาน - Mon, 09/26/2022 - 04:50

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ

ในวันที่ 27 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น.

ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

(อาคารใหม่หน้าชายหาด)

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรายชื่อชื่อผูัมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 26, 2022 - 10:45

รับสมัครงาน-ตรัง: เปลี่ยนแปลงประกาศวันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔๔ อัตรา

รับสมัครงาน - Wed, 09/21/2022 - 12:42

เปลี่ยนแปลงประกาศวันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔๔ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  อนุมัติเปลี่ยนแปลงประกาศวันสอบสัมภาษณ์-44-อัตรา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, September 21, 2022 - 18:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

รับสมัครงาน - Mon, 09/19/2022 - 10:52

                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อำเภอทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  จำนวน 1 อัตรา 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อำเภอทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  จำนวน 1 อัตรา 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รับสมัครงาน - Sat, 09/17/2022 - 05:33

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 

ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30น. (ในวันและเวลาราชการ)

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Saturday, September 17, 2022 - 11:30

รับสมัครงาน-ตรัง: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับสมัครบุคคลจ้างบริการ พนักงานประมงพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Fri, 09/16/2022 - 08:17

 

ประกาศ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับสมัครบุคคลจ้างบริการ ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา  คลิกที่เอกสารแนบ

 

แนบไฟล์เอกสาร:  FISHTECH_16-9-65.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, September 16, 2022 - 14:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาละการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำหน่ง ตำแหนง ผู้ปฏบัติงานบริหาร คณะสัตวพทยศาสตร์

รับสมัครงาน - Wed, 09/14/2022 - 13:01

                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาละการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำหน่ง      ตำแหนง ผู้ปฏบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาละการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำหน่ง ตำแหนง ผู้ปฏบัติงานบริหาร คณะสัตวพทยศาสตร์

                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาละการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำหน่ง      ตำแหนง ผู้ปฏบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล