ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 5/2567

รับสมัครงาน - Wed, 07/10/2024 - 07:21

 

                ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี) จำนวน 5 อัตรา  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 5/2567

 

                ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี) จำนวน 5 อัตรา  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 5/2567

รับสมัครงาน - Mon, 07/01/2024 - 03:50

                 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี) จำนวน 5 อัตรา   

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 5/2567

                 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี) จำนวน 5 อัตรา   

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี) สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

รับสมัครงาน - Thu, 06/13/2024 - 02:38

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี) จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี) สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี) จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Tue, 06/04/2024 - 08:15

มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: วิทยาเขตตรัง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์(ภาษาอังกฤษ) สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รับสมัครงาน - Fri, 05/31/2024 - 05:23

วิทยาเขตตรัง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์(ภาษาอังกฤษ)  สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  DOC-3886-11-12.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, May 31, 2024 - 04:15 to Tuesday, June 11, 2024 - 04:15

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Thu, 05/30/2024 - 10:28

มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีคัดเลือก

รับสมัครงาน - Wed, 05/29/2024 - 08:52

                  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี) จำนวน 4 อัตรา  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีคัดเลือก

                  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี) จำนวน 4 อัตรา  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Thu, 05/23/2024 - 09:02

มทร.ศรีวิชัย วิยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์(ภาษาอังกฤษ) สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รับสมัครงาน - Mon, 05/20/2024 - 09:49

วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์(ภาษาอังกฤษ) สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  3635-4.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, May 20, 2024 - 08:45 to Tuesday, May 28, 2024 - 08:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ เรื่อง ยกเลิกรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติงานอาคารสถานที่

รับสมัครงาน - Thu, 05/16/2024 - 10:31

มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ เรื่อง  ยกเลิกรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติงานอาคารสถานที่  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ เรื่อง ยกเลิกรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติงานอาคารสถานที่

มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ เรื่อง  ยกเลิกรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติงานอาคารสถานที่  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Mon, 05/13/2024 - 07:53

มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)