ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร บุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน  ตำหน่งนักวิทยาศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์