ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อำเภอทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  จำนวน 1 อัตรา