ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรและสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์