ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน  ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาโท) และ ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี 6 ปี)       ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้