ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของบุคลากรและสานสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของบุคลากรและสานสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 กิจกรรมประกอบด้วย 

ภาคเช้า  -- กิจกรรมอบรมสัมมนา

ภาคบ่าย -- กิจกรรมกีฬาสานความสัมพันธ์ อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน

ภาคค่ำ -- งานเลี้ยงสังสรรค์สานสัมพันธ์บุคลากร มทร.ศรีวิชัย  "Cowboy Night"