ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการรายบุคคลโดยวิธีตกลงราคาเพื่อทำงานเหมา ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์ จำนวน 1 คน

เอกสารแนบ: