Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English
มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ กีฬากระชับความสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  จัดกิจกรรมโครงการกีฬากระชับความสัมพันธ์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560  ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  โดยมี พื้นที่ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่ ขนอม และ วิทยาเขตตรังเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  จัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  

English Camp มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2560 ณ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

ปัจฉิมนักศีกษา ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดโครงการ ปัจฉิมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีท่าน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาในปีนี้

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ๋ 2560 คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

แห่ผ้าขึ้นธาตุ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

ชมรมโลกสีเขียว จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา ปลูกป่าต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชมรมโลกสีเขียว คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา ปลูกป่าต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่มีจำนวนลดลง ซึ่งได้มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าลงไปเรื่อยๆ  ในระหว่างวันที่  17-19 กุมภาพันธ์ 2560  ณ บริเวณเขาปู่-เขาย่า   ห

งานทุ่งใหญ่วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 24 - 26  มกราคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ ได้จัดงานทุ่งใหญ่วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน &nb

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

วันซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มทร.ศรีวิชัย รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ 17 กันยายน 2559 ณ หอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเก

Pages