Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวกิจกรรม

Error message

Notice: Array to string conversion in template_preprocess_views_view_grid() (line 785 of /home/nakhon/public_html/main/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/61
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานเกษตรแห่งชาติ 2562 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ ทุ่งใหญ่
การเลือกตั้งซ่อม กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้ง นครศรีธรรมราช เขต 1
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 10/2561
ประชุมชี้แจงระดับศูนย์สอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561
ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 8 พฤศจิกายน 2561
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมความพร้อมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

Pages