Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวกิจกรรม

Error message

Notice: Array to string conversion in template_preprocess_views_view_grid() (line 777 of /home/nakhon/public_html/main/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่
มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมกิจกรรมกีฬาประเพณีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชุมติดตามควาก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (OTOP) ปี พ.ศ.2561 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561
ประชุมทีมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
สืบสานวัฒนธรรม กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ปีใหม่ไทย มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่
มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมโครงการปล่อยแถวรณรงค์ขับเคลื่อนรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

Pages