Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวกิจกรรม

Error message

Notice: Array to string conversion in template_preprocess_views_view_grid() (line 777 of /home/nakhon/public_html/main/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา (Google Apps) ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของบุคลากรและสานสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
มทร.ศรีวิชัย เปิดบ้านให้ความรู้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ เปิด “ค่ายวิทยาศาสตร์” ต้อนรับเด็กมัธยมศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ
มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ได้รับเกียรติให้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่จัดงานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมงาน "มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ที่เมืองนคร" 14 กุมภาพันธ์ 2557
ตัวแทนนักกีฬา มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ คว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่ 2

Pages