Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวกิจกรรม

Error message

Notice: Array to string conversion in template_preprocess_views_view_grid() (line 785 of /home/nakhon/public_html/main/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดนิทรรศการแสดงความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมประกวดหนุ่มสาวสุขภาพดีหัวใจ 4 ภาค
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน
โครงการเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษาและต่อต้านสารเสพติด
โครงการสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา (Google Apps) ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของบุคลากรและสานสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

Pages