ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกวดราคา - 10 hours 59 min ago

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ205.54 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่าย คณะบริหารธุรกิจ

ประกวดราคา - 11 hours 44 min ago

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่าย คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคา - Tue, 05/17/2022 - 11:12

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคา - Tue, 05/17/2022 - 11:03

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 โดย

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

ประกวดราคา - Tue, 05/17/2022 - 09:08

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ วงเงิน งมป.

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Thu, 05/12/2022 - 10:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 20220512142507_00002.pdf72.74 KB มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Thu, 05/12/2022 - 10:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 20220512142507_00001.pdf44.93 KB มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคา - Thu, 05/12/2022 - 09:05

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกจ้างเเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งปฏิบัติงานบริหารกิจการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกวดราคา - Thu, 05/12/2022 - 04:38

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกจ้างเเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งปฏิบัติงานบริหารกิจการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ขออนุญาตเผยแพร่ สขร1.ประจำเดือน มีนาคม 2565

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ขออนุญาตเผยแพร่ สขร1.ประจำเดือน มีนาคม 2565 ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ขออนุญาตเผยแพร่ สขร1.ประจำเดือน มีนาคม 2565

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ขออนุญาตเผยแพร่ สขร1.ประจำเดือน มีนาคม 2565 ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา - Wed, 05/11/2022 - 10:04

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วงเงิน งมป.

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอสำหรับผลิตสื่อวีดีทัศน์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกวดราคา - Tue, 05/10/2022 - 10:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอสำหรับผลิตสื่อวีดีทัศน์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ215.39 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิกชั้นสูง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Mon, 05/09/2022 - 10:14

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิกชั้นสูง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ3.91 MB รายละเอียดครุภัณฑ์1001.94 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกวดราคา - Mon, 05/09/2022 - 10:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ204.35 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Mon, 05/09/2022 - 09:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 20220509144448_00002.pdf76.02 KB มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Mon, 05/09/2022 - 09:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 20220509144448_00001.pdf69.42 KB มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลมีเดียอาร์ต

ประกวดราคา - Mon, 05/09/2022 - 09:01

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลมีเดียอาร์ต  วงเงิน งปม. 1,330,000.- บาท ราคากลาง 1,377,513.33 บาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Mon, 05/09/2022 - 08:58

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท พีเวล บิสสิเนส จำกัด 

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประตูยืดพับเก็บสแตนเลสแบบแมนวล สูง 1.2 เมตร ยาว 7 เมตร ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 05/05/2022 - 10:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประตูยืดพับเก็บสแตนเลสแบบแมนวล สูง 1.2 เมตร ยาว 7 เมตร ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ186.82 KB ข่าวประกวดราคา