ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเรียน พร้อมเก้าอี้ ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา - Fri, 03/24/2023 - 09:51

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเรียน พร้อมเก้าอี้  ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์  วงเงิน งปม.

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 56 รายการ

ประกวดราคา - Fri, 03/24/2023 - 09:29

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 56 รายการ ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 56 รายการ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 56 รายการ ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้ 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

ประกวดราคา - Thu, 03/23/2023 - 08:16

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้ 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน  เนื่องจาก ผู้เสนอราคายื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องตรงตามที่มหา

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองพัฒนานักศึกษา: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกวดราคา - Wed, 03/22/2023 - 08:17

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2566

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ

ประกวดราคา - Wed, 03/22/2023 - 06:59

 ประกาศ เรื่อง  การประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการ ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ

ประกวดราคา - Tue, 03/21/2023 - 07:31

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการ ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านกการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิค

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา

ประกวดราคา - Tue, 03/21/2023 - 02:51

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผลการสอบคัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคาข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผลการสอบคัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคาข่าวสมัครงาน/ผล

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายได้สะสม 224-2/2566

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายได้สะสม 224-2/2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศแผน แผนข่าวประกวดราคา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายได้สะสม 224-2/2566

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายได้สะสม 224-2/2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศแผน แผนข่าวประกวดราคา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายได้สะสม 224-2/2566

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายได้สะสม 224-2/2566

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศแผน CCF_000442 (1).pdfข่าวประกวดราคา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายได้สะสม 224-2/2566

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายได้สะสม 224-2/2566

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศแผน CCF_000442 (1).pdfข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่ิอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 3 อัตรา

ประกวดราคา - Mon, 03/20/2023 - 09:28

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่ิอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 3 อัตรา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเรียน พร้อมเก้าอี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา - Mon, 03/20/2023 - 09:11

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเรียน พร้อมเก้าอี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน งปม.

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์เครื่องจักรกลเรือ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Fri, 03/17/2023 - 09:13

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์เครื่องจักรกลเรือ จำนวน 1 ชุด  โดยผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่  บจก.

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการายบุคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

ประกวดราคา - Fri, 03/17/2023 - 07:00

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการายบุคล ตำแหน่ง ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเข่าเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 540,000.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Thu, 03/16/2023 - 11:45

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเข่าเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 540,000.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

รายเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศยกเลิกข่าวประกวดราคา

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเข่าเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 540,000.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเข่าเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 540,000.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

รายเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศยกเลิกข่าวประกวดราคา