ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Fri, 07/12/2024 - 04:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  KM_206_00183.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Friday, July 12, 2024 - 03:30

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตการเตรียมและเก็บสารเคมีรวม จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 07/11/2024 - 09:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตการเตรียมและเก็บสารเคมีรวม จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  KM_206_00181.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Thursday, July 11, 2024 - 08:00

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยาศาสตร์และสมุทรศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Fri, 07/05/2024 - 02:48

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยาศาสตร์และสมุทรศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผู้ชนะชีววิท.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Friday, July 5, 2024 - 01:45

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศประกวดราคาเลขที่ กส. 2/2567 ครั้งที่ 2 ปรับปรุงอาคารนิทรรศการพะยูน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Tue, 07/02/2024 - 11:07

ประกาศประกวดราคาเลขที่ กส. 2/2567 ครั้งที่ 2 ปรับปรุงอาคารนิทรรศการพะยูน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศนิทรรศการพะยูน ครั้งที่ 2.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Tuesday, July 2, 2024 - 10:00

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศประกวดราคาเลขที่ กส.3/2567 ครั้งที่ 2 รายการปรับปรุงโรงสูบน้ำทะเล พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Tue, 07/02/2024 - 11:05

ประกาศประกวดราคาเลขที่ กส.3/2567 ครั้งที่ 2 รายการปรับปรุงโรงสูบน้ำทะเล พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศโรงสูบน้ำทะเล ครั้งที่ 2.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Tuesday, July 2, 2024 - 10:00

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำอาคารแมวน้ำโชว์ จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Tue, 07/02/2024 - 11:04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำอาคารแมวน้ำโชว์  จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงอาคารแมวน้ำ.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Tuesday, July 2, 2024 - 10:00

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ด้านอณูชีววิทยา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท ...

ประกวดราคา - Fri, 06/28/2024 - 07:46

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ด้านอณูชีววิทยา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ด้านอณูชีววิทยา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ด้านอณูชีววิทยา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ร่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 ปรับปรุงอาคารนิทรรศการพะยูน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Thu, 06/27/2024 - 10:59

ร่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 ปรับปรุงอาคารนิทรรศการพะยูน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  ร่างประกวดราคา ครั้งที่ 2 อาคารพะยูน.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Thursday, June 27, 2024 - 10:00

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ร่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 รายการปรับปรุงโรงสูบน้ำทะเล พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Thu, 06/27/2024 - 10:57

ร่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 รายการปรับปรุงโรงสูบน้ำทะเล พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  ร่างประกาศครั้งที่ 2 โรงสูบน้ำทะเล.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Thursday, June 27, 2024 - 10:00

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงอาคารนิทรรศการพะยูน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

ประกวดราคา - Thu, 06/27/2024 - 05:16

ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงอาคารนิทรรศการพะยูน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

แนบไฟล์เอกสาร:  ราคากลาง.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Thursday, June 27, 2024 - 04:15

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ยกเลิกประกาศประกวดราคา รายการปรับปรุงโรงสุบน้ำทะเล พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Tue, 06/25/2024 - 10:39

ยกเลิกประกาศประกวดราคา รายการปรับปรุงโรงสุบน้ำทะเล พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  ยกเลิกประกาศ โรงสูบน้ำ.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Tuesday, June 25, 2024 - 09:45

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ด้านอณูชีววิทยา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Fri, 06/14/2024 - 08:29

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ด้านอณูชีววิทยา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา 4-2567 รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลางข่าวประกวดราคา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ด้านอณูชีววิทยา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ด้านอณูชีววิทยา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา 4-2567 รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศประกวดราคาเลขที่ 3/2567 รายการ ห้องปฏิบัติการเตรียมและเก็บสารเคมีรวม จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 06/13/2024 - 11:05

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 3/2567 รายการ ห้องปฏิบัติการเตรียมและเก็บสารเคมีรวม จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศประกวดเตรียมสารเคมี.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Thursday, June 13, 2024 - 10:00

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศประกวดราคาเลขที่ กส.5/2567 รายการปรับปรุงสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำและจำลองนิเวศหญ้าทะเล จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Thu, 06/13/2024 - 11:04

ประกาศประกวดราคาเลขที่ กส.5/2567 รายการปรับปรุงสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำและจำลองนิเวศหญ้าทะเล จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกวดราคาก่อสร้างแสดงพันธ์สัตว็น้ำ.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Thursday, June 13, 2024 - 10:00

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศประกวดราคาเลขที่4/2567 รายการห้องปฏิบัติการิวเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 06/13/2024 - 11:02

ประกาศประกวดราคาเลขที่4/2567 รายการห้องปฏิบัติการิวเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศคุณภาพน้ำ.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Thursday, June 13, 2024 - 10:00
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)