ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Thu, 11/18/2021 - 16:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 20211118153115.pdf64.9 KB มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกวดราคา - Thu, 11/18/2021 - 15:06

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ51.93 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกวดราคา - Thu, 11/18/2021 - 15:05

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ40.69 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ระบบ

ประกวดราคา - Thu, 11/18/2021 - 15:03

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ระบบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ3.64 MB รายละเอียดครุภัณฑ์879.48 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบลวดลายผ้าและสิ่งทอ

ประกวดราคา - Thu, 11/18/2021 - 10:39

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบลวดลายผ้าและสิ่งทอ  วงเงิน งปม.

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ขนาด 47 ตารางเมตร

ประกวดราคา - Thu, 11/18/2021 - 10:38

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ขนาด 47 ตารางเมตร  วงเงิน งปม.

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบผลิตภัณฑ์และทำต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าเชือกกล้วย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ตามแนวคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Wed, 11/17/2021 - 16:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบผลิตภัณฑ์และทำต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าเชือกกล้วย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ตามแนวคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 20211117143344.pdf78.84 KB มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายภายในอาคาร 1 Gbps จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 11/17/2021 - 14:55

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายภายในอาคาร 1 Gbps จำนวน 1 ชุด วงเงิน งปม.

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้สนใจเสนอราคาต้นไม้ (กระถินเทพา) จำนวน 235 ต้น

ประกวดราคา - Wed, 11/17/2021 - 14:47

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้สนใจเสนอราคาต้นไม้ (กระถินเทพา) จำนวน 235 ต้น ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้สนใจเสนอราคาต้นไม้ (กระถินเทพา) จำนวน 235 ต้น

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้สนใจเสนอราคาต้นไม้ (กระถินเทพา) จำนวน 235 ต้น ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจสอบรอยร้าวด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิค แบบ Phase array

ประกวดราคา - Tue, 11/16/2021 - 14:03

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจสอบรอยร้าวด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิค แบบ Phase array จำนวน 1 ชุด  โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้แก่ บริษั

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศขายทอดตลาดโค

ประกวดราคา - Tue, 11/16/2021 - 13:34

 เรื่อง  ประกาศขายทอดตลาดโค  จำนวน  ๔  ตัว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ปรกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ถ่ายภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่ง

ประกวดราคา - Mon, 11/15/2021 - 16:02

 ปรกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ถ่ายภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่ง เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ปรกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือพื้นฐานการซ่อมบำรุงรางรถไฟ

ประกวดราคา - Mon, 11/15/2021 - 16:01

 ปรกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือพื้นฐานการซ่อมบำรุงรางรถไฟ โดยผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่  บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด  เสนอราค

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ปรกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแกนหลัก 10 Gbps

ประกวดราคา - Mon, 11/15/2021 - 16:00

 ปรกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแกนหลัก 10 Gbps  วงเงิน งปม.

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ปรกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย

ประกวดราคา - Mon, 11/15/2021 - 15:58

 ปรกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย วงเงิน งปม. 2,605,400.- บาท  ราคากลาง  2,653,210.- บาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ขั้นสูง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 4,912,000...

ประกวดราคา - Mon, 11/15/2021 - 15:57

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ขั้นสูง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 4,912,000 บาท(สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  ผู้ชนะข่าวประกวดราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ขั้นสูง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 4,912,000 บาท(สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ขั้นสูง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 4,912,000 บาท(สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  ผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ปรกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเครื่องวิเคราะห์สัญญาณและอุปกรณ์

ประกวดราคา - Mon, 11/15/2021 - 15:57

 ปรกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเครื่องวิเคราะห์สัญญาณและอุปกรณ์  วงเงิน งปม.

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการเพาะปลูกพืช เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม พร้อมครุภัณฑ์

ประกวดราคา - Fri, 11/12/2021 - 15:38

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการเพาะปลูกพืช เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม พร้อมครุภัณฑ์  โดยผู้เสนอราต่ำส

read more