ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะศิลปศาสตร์: โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยในยุคดิจิทัล

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 01/25/2024 - 03:42
รายละเอียด: 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 หลักสูตรรายวิชาภาษาไทย กำหนดจัดโครงการ

แข่งขันทักษะภาษาไทยในยุคดิจิทัล ณ อาคารเรียนรวม 62 โดยได้รับเกียรติจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญฤทธิ์  โอมณี คณบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ และพร้อมกันนี้

อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ อาจารย์ในหลักสูตรรายวิชาภาษาไทย หัวหน้าโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์

 ซึ่งมีการแข่งขันทั้งหมด 4 รายการ ได้แก่ การประกวดพูดสุนทรพจน์ การประกวดพูดฉับพลัน

การประกวดอ่านออกเสียง และการประกวดเขียนเรียงความ

รูปภาพประกอบ: 
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ Language Thai

ประชาสัมพันธ์-คณะศิลปศาสตร์: คณะศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 01/25/2024 - 03:38
รายละเอียด:  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญฤทธิ์ โอมณี คณบดี ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดี และคณะผู้บริหาร คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รูปภาพประกอบ: 
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ Language Thai

ประชาสัมพันธ์-คณะศิลปศาสตร์: คหกรรมศาสตร์นิรมิต ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 01/25/2024 - 03:34
รายละเอียด:  วันที่ 24 มกราคม 2567 หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมคหกรรมศาสตร์นิรมิต ครั้งที่ 2 “พิธีรับมอบชุดปฏิบัติการวิชาชีพสาขาคหกรรมศาสตร์” ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญฤทธิ์ โอมณี คณบดี เป็นประธานในการเปิดพิธี และพร้อมกันนี้ อาจารย์จินตนา เจริญเนตรกุล หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเสริมสร้างอัตลักษณ์แห่งสหวิชาชีพคหกรรมศาสตร์บัณฑิต หนึ่งเดียวในภาคใต้ และสร้างแรงบันดาลใจ รวมไปถึงความภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมี อาจารย์เดชศักดิ์ วิจิตต์พันธ์ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้ รูปภาพประกอบ: 
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ Language Thai

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: ขอเชิญร่วมงาน "ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ ประจำปี 2567"

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 01/05/2024 - 03:39

ขอเชิญร่วมงาน "ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ ประจำปี 2567" ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีเปิดวันที่ 26 มกราคม 2566 โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน "ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ ประจำปี 2567"

ขอเชิญร่วมงาน "ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ ประจำปี 2567" ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีเปิดวันที่ 26 มกราคม 2566 โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศ​รายชื่อ​ผู้​มี​สิทธิ​เข้า​รับ​การ​สรรหา​เป็น​ผู้​สมควรดำรงตำแหน่ง​ผู้​อำนวยการสถาบันวิจัย​และ​พัฒนา​

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 11/28/2023 - 16:22

 ประกาศ​รายชื่อ​ผู้​มี​สิทธิ​เข้า​รับ​การ​สรรหา​เป็น​ผู้​สมควรดำรงตำแหน่ง​ผู้​อำนวยการสถาบันวิจัย​และ​พัฒนา​ คลิก

 
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)