ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เสริมสร้างทักษะชีวิตบุคลากรวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

วันที่ 25 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดโครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิตบุคลากรวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และกล่าวต้อนรับ ท่านวิทยากร พระพงศกร ปภัสสโร (หลวงพี่กาโตะ) กับ "การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อให้เกิดความสุขในการทำงาน" ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ณ อาคาอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่