ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ร่วมต้อนรับ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะทำงาน ในการลงพื้นที่สถาบันการศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่
.

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมอบรมยกระดับการจัดความรู้ภายในองค์กรของสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประธานกล่าวเปิดโครงการการจัดความรู้ภายในองค์กรของสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นางพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่)

 

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าพระบฎพระราชทานขึ้นพระธาตุเมืองคอน 2566

วันที่ 6 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ พื้นที่ทุ่งใหญ่ และพื้นที่ขนอม ร่วมกับ เครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏและถวายผ้าพระบฏพระราชทานในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 โดยมี นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏและถวายผ้าพระบฏพระราชทานในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 และ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่

ค่ายอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับพิธีเปิดค่ายอาสาฯ ได้รับเกียรติจาก นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีเปิดและให้การต้อนรับท่านประธานในพิธี โดยกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและบริการวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิท

กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ณ วัดธาตุน้อย อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 3 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดธาตุน้อย อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้รักษาสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ

 

พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และนางจงกลนี ศรีจงกล หัวหน้างานบริการการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองประจำปี 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก พันเอก ศุภชัย ปรีชามาตร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

 

ทำบุญถวายน้ำปานะ โครงการปริวาสกรรมตำบลทุ่งใหญ่ ณ วัดควนคลัง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย บุคลากรและนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมทำบุญถวายน้ำปานะ ในโครงการปริวาสกรรมตำบลทุ่งใหญ่ ณ วัดควนคลัง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

 

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปิดบ้านจัดงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ 2566

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน “ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ ประจำปี 2566” โดยมี นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช, รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณะครูอาจารย์ นักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม พร้อม การแสดงจากน้องๆ วงโยธวาทิตโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร และ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุดจันทราเทวราชนาฏลีลา จากชมรมนาฏศิลป์ช่อเฟื่องฟ้ามาลาภิรมย์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา

พิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 5 รูป พิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตตภาวนา ลงนามถวายพระพร และปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่