ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค 63 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดย อาจารย์สมยศ
ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ในเวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช