ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ 9 เมษายน 2564

          มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ กับกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์ดำ และประกอบพิธีทางศาสนา ในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 นำโดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณบดี คณาจารย์ รวมไปถึงบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งมีพิธีกรรมทางศาสนา การสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำหลวงพ่อองค์ดำ ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่