ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย อ.สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นางพิชามญชุ์   วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และตัวแทนบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" โดยการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ส่งมอบหน้ากากอนามัย 50 แพ็ก และน้ำดื่ม 1,200 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนและร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)