ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศผู้ชนะผู้สนใจเสนอราคาซื้อต้นไม้ (ยางพารา) จำนวน 34 ต้น

                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้(ยางพารา) จำนวน 34 ต้น