ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้(กระถินเทพา) จำนวนประมาณ 11 ต้น

                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้ (กระถินเทพา) จำนวน 11 ต้น