ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ถวายน้ำปานะ ในโครงการงานปริวาสกรรมตำบลทุ่งใหญ่ ณ วัดควนคลัง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมทำบุญถวายน้ำปานะ ในโครงการงานปริวาสกรรมตำบลทุ่งใหญ่ ณ วัดควนคลัง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช