ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศผู้สนใจเสนอราคาต้นไม้กระถินเทพา ต้นยางพาราและต้นกระท้อน พื้นที่ทุ่งใหญ่

มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  มีความประสงค์จะประกาศขายต้นไม้กระถินเทพา  จำนวน 165 ต้น ต้นยางพาราจำนวน 20 ต้น ต้นกระท้อนจำนวน 4 ต้น