ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้สนใจเสนอราคาต้นไม้กระถินเทพา จำนวน 95 ต้น และต้นยางพารา จำนวน 58 ต้น

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้สนใจเสนอราคาต้นไม้กระถินเทพา จำนวน 95 ต้น และต้นยางพารา จำนวน 58 ต้น ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: