ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อต้นไม้กระถินเทพา 95 ต้นและ ต้นยางพารา 58 ต้น

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อต้นไม้กระถินเทพา 95 ต้นและ ต้นยางพารา 58 ต้น ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: