ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเยี่ยมชม Facilities

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมืองนวัตกรรมอาหาร [Food Innopolis] ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเยี่ยมชม Facilities ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโรคพืช​ ห้องปฏิบัติการ​เทคโนโลยี​ชีวภาพทางพืช  ห้องปฏิบัติการ​วิเคราะห์​อาการสัตว์ และห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาการสืบพันธุ์​และผสมเทียม ณ คณะเกษตร​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช​ โดยมี ผู้ช่วยศาสตรา​จารย์​สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช​ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม​ศักดิ์​ พุทธกาล​ คณบดีคณะเกษตร​ศาสตร์​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ประพจน์​ ม​ลิ​วัลย์ ​รองคณบดี​ฝ่าย​วิชาการ​และ​วิจัย​ และผู้ช่วยศาสตราจารย์​พัช​ราภรณ์​ วาณิชย์​ปกรณ์​ หัวหน้าสาขา​วิทยาศาสตร์​การเกษตร​ ให้เกียรติต้อนรับการประชุมในครั้งนี้