ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่