ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รวมใจสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 พร้อมด้วย อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา เครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัย ณ วัดขนาน และวัดคลังสินธาราม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช