ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ทำบุญถวายน้ำปานะ โครงการปริวาสกรรมตำบลทุ่งใหญ่ ณ วัดควนคลัง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย บุคลากรและนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมทำบุญถวายน้ำปานะ ในโครงการปริวาสกรรมตำบลทุ่งใหญ่ ณ วัดควนคลัง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช