ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ค่ายอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับพิธีเปิดค่ายอาสาฯ ได้รับเกียรติจาก นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีเปิดและให้การต้อนรับท่านประธานในพิธี โดยกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและบริการวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีวาดภาพอาคารเรียน ปรับปรุงห้องพยาบาล ปรับปรุงแปลงปลูกผัก และบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านสุขภาพให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดสระเพลง ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช