ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าพระบฎพระราชทานขึ้นพระธาตุเมืองคอน 2566

วันที่ 6 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ พื้นที่ทุ่งใหญ่ และพื้นที่ขนอม ร่วมกับ เครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏและถวายผ้าพระบฏพระราชทานในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 โดยมี นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏและถวายผ้าพระบฏพระราชทานในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 และ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม, รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและต่างจังหวัด ร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช