ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2566 ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และนางจงกลนี ศรีจงกล หัวหน้างานบริการการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ได้รับเกียรติจาก นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)