ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ภายในกิจกรรมมีการทำพิธีสงฆ์สวดมนต์ไหว้พระเพื่อความสิริมงคล รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ และสรงน้ำหลวงพ่อองค์ดำ  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่