ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกวดราคาจ้างโครงการอ่างเก็บน้ำ 1 งาน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมชุมพร ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร (93.14.18.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกวดราคาจ้างโครงการอ่างเก็บน้ำ 1 งาน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมชุมพร ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร  (93.14.18.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ