Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและการบรรจุ

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและการบรรจุ

เอกสารแนบ:  ประกาศยกเลิกผู้ชนะเสนอราคาข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว

ประกวดราคา - Wed, 01/03/2018 - 16:28

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว

เอกสารแนบ:  ประกาศยกเลิกประกวดราคข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว

เอกสารแนบ:  ประกาศยกเลิกประกวดราคข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายการ ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายแกนหลัก ครั้งที่ 2)

ประกวดราคา - Tue, 12/26/2017 - 16:35

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายการ ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายแกนหลัก ครั้งที่ 2)

ประกวดราคา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน

ประกวดราคา - Fri, 12/22/2017 - 16:08

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน จำนวน 1 งาน

เอกสารประกอบ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าปรับปรุงโรงฝึกงานพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Fri, 12/22/2017 - 15:33

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุบโรงฝึกงานพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้เสนอราคาที่ชนะกา

read more

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกวดราคา - Wed, 12/20/2017 - 14:12

มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โครงการปรับปรุงสำนักงานหอพักนักศึกษา 1 งาน ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  แผน ราคากลางข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โครงการปรับปรุงสำนักงานหอพักนักศึกษา 1 งาน ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  แผน ราคากลางข่าวประกวดราคา

Pages