ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Fri, 07/30/2021 - 14:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 1.pdf436.44 KB มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Fri, 07/30/2021 - 14:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจพื้นที่ปริมาณจราจรโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 3.pdf453.12 KB มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจพื้นที่ปริมาณจราจรโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Fri, 07/30/2021 - 14:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจพื้นที่ปริมาณจราจรโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 2.pdf495.79 KB มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะศิลปศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์

ประกวดราคา - Fri, 07/30/2021 - 12:09
รายละเอียด: 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาเจาะจง Open File
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Language Thai

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะศิลปศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์

ประกวดราคา - Fri, 07/30/2021 - 12:07
รายละเอียด: 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาเจาะจง Open File
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Language Thai

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งส จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Fri, 07/30/2021 - 10:31

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งส จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ183.19 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการพืชไร่ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Fri, 07/30/2021 - 10:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการพืชไร่ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ169.42 KB ข่าวประกวดราคา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินรายได้สะสม

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินรายได้สะสม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เผยแพร่แผน แผนข่าวประกวดราคา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินรายได้สะสม

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินรายได้สะสม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เผยแพร่แผน แผนข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะศิลปศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์

ประกวดราคา - Tue, 07/27/2021 - 11:20
รายละเอียด: 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาเจาะจง Open File
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Language Thai

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะศิลปศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์

ประกวดราคา - Tue, 07/27/2021 - 11:19
รายละเอียด: 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาเจาะจง Open File
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Language Thai

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะศิลปศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์

ประกวดราคา - Tue, 07/27/2021 - 11:18
รายละเอียด: 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาเจาะจง Open File
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Language Thai

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะศิลปศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์

ประกวดราคา - Thu, 07/22/2021 - 15:22
รายละเอียด: 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาเจาะจง Open File
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Language Thai

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะศิลปศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์

ประกวดราคา - Thu, 07/22/2021 - 14:57
รายละเอียด: 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาเจาะจง Open File
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Language Thai

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะศิลปศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์

ประกวดราคา - Thu, 07/22/2021 - 14:56
รายละเอียด: 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาเจาะจง Open File
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Language Thai

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกวดราคา - Thu, 07/22/2021 - 14:53

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ188.67 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ขยายเวลาการรับเอกสารงานและการพิจารณางานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงหลังคาและดาดฟ้าอาคาร ๕๕

ประกวดราคา - Tue, 07/20/2021 - 12:47

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีิวิชัย เรื่อง ขยายเวลาการรับเอกสารงานและการพิจารณางานจ้างออกแบบ โครงการปรับปรุงหลังคาและดาดฟ้า อาคาร ๕๕  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะศิลปศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์

ประกวดราคา - Tue, 07/20/2021 - 10:15
รายละเอียด: 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาเจาะจง Open File
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Language Thai

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะศิลปศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์

ประกวดราคา - Tue, 07/20/2021 - 10:13
รายละเอียด: 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาเจาะจง Open File
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Language Thai