ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด

ประกวดราคา - Fri, 04/03/2020 - 16:25

ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ1.73 MB รายละเอียดครุภัณฑ์955.01 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Fri, 04/03/2020 - 15:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์  ดาวน์โหลดเอกสาร

มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเก็บรักษาสารสกัดชีวภาพและผลิตอาหารสัตว์น้ำ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 04/02/2020 - 16:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเก็บรักษาสารสกัดชีวภาพและผลิตอาหารสัตว์น้ำ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ114.69 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 04/02/2020 - 16:28

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและประมวลผลสัญญาณดิจิตอล จำนวน 1 ชุด  วงเงินงบประมาณ  2,500,000.- บาท

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ดนตรี

ประกวดราคา - Thu, 04/02/2020 - 16:25

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ดนตรี โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้แก่ ร้านแต็ง มิวสิค  โดยเสนอเป็นจำนวนเงิน  1,

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอ ท่งุใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 568,000.00 บาท

ประกวดราคา - Thu, 04/02/2020 - 14:15

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอ ท่งุใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วงเงินงบประมาณ 568,000.00 บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอ ท่งุใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 568,000.00 บาท

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอ ท่งุใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วงเงินงบประมาณ 568,000.00 บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศแผนการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 04/02/2020 - 11:49

ประกาศแผนการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ126.64 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการเรียนการสอน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด

ประกวดราคา - Thu, 04/02/2020 - 11:41

ประกาศซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการเรียนการสอน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ1.78 MB รายละเอียดครุภัณฑ์498.36 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ประกวดราคา - Wed, 04/01/2020 - 16:46

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  จำนวน 1 ชุด  วงเงินงบประมาณ  825,000.- บาท&

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงในเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Wed, 04/01/2020 - 16:43

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงในเรือ จำนวน 1 ชุด  วงเงินงบประมาณ  15,000,000.- บาท  ราคา

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงระบบน้ำประปา จำนวน ๑ ระบบ

ประกวดราคา - Wed, 04/01/2020 - 16:38

ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงระบบน้ำประปา จำนวน ๑ ระบบ

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศประกวดราคาจ้างระะบน้ำประปา.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Wednesday, April 1, 2020 - 16:30 to Tuesday, April 7, 2020 - 16:30

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 04/01/2020 - 16:35

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อครุภัณฑ์ประกอบศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด โดยผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลาย  โดยเสนอร

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,456,000.00 บาท ...

ประกวดราคา - Wed, 04/01/2020 - 14:29

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,456,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,456,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,456,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศร่างTOR ครุภัณฑ์ชุดฝึกแขนกลอุตสาหกรรม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด

ประกวดราคา - Wed, 04/01/2020 - 12:33

ประกาศร่างTOR ครุภัณฑ์ชุดฝึกแขนกลอุตสาหกรรม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ1.68 MB รายละเอียดครุภัณฑ์492.91 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคาร 52 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Fri, 03/27/2020 - 11:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคาร 52 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดประกาศ

มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง