ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการป้ายชื่อพระราชทานอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิศกรรมศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 06/20/2019 - 16:53

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการป้ายชื่อพระราชทานอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์  งบประมาณ  639,010.38 บาท  ราคาก

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้คีออส Kiosk หน้าจอ 19 นิ้ว (Touchscreen) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Thu, 06/20/2019 - 15:23

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีคามประสงค์ประกาศร่างเอกสารซื้อครุภัณฑ์ตู้คีออส Kiosk หน้าจอ 19 นิ้ว (Touchscreen) งบประมาณ  600,000.- บาท  ราคากลาง  599,973.61 บาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 771,200.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Wed, 06/19/2019 - 16:35

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 771,200.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวด 13/2562 รายละเอียดครุภัณฑ์ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 771,200.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 771,200.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวด 13/2562 รายละเอียดครุภัณฑ์ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเล็ก

ประกวดราคา - Tue, 06/18/2019 - 13:52

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเล็ก โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสไลน์เพาเวอร์ โดยเสนอราคา  2,280,00

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

ประกวดราคา - Tue, 06/18/2019 - 13:44

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศยกเลิกรายการ ครุภัณฑ์ จำนวน  4  รายการ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศร่าง TOR โครงการป้ายชื่อพระราชทาน อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Fri, 06/14/2019 - 15:52

ประกาศร่าง TOR โครงการป้ายชื่อพระราชทาน อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ1.94 MB BOQ1.32 MB แบบรูปรายการ1.45 MB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3

ประกวดราคา - Fri, 06/14/2019 - 09:27

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ1.79 MB รายละเอียดครุภัณฑ์265.93 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเข้า-ออก (ฝั่งถนนทางเข้าน้ำตกโยง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)

ประกวดราคา - Fri, 06/14/2019 - 09:26

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเข้า-ออก (ฝั่งถนนทางเข้าน้ำตกโยง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ2.27 MB BOQ1.06 MB แบบรูปรายการ17.27 MB แบบรูปรายการ27.37 MB ข่าวประกวดราคา

ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รายงานสขร1. ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รายงานสขร1. ประจำเดือน พฤษภาคม  2562 ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รายงานสขร1. ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รายงานสขร1. ประจำเดือน พฤษภาคม  2562 ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รายงานสขร1. ประจำเดือน เมษายน 2562

ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รายงานสขร1. ประจำเดือน เมษายน 2562 ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รายงานสขร1. ประจำเดือน เมษายน 2562

ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รายงานสขร1. ประจำเดือน เมษายน 2562 ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียน จำนวน ๒ อัตรา

ประกวดราคา - Wed, 06/12/2019 - 17:28

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียน จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ฺBomb Calorimeter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 06/12/2019 - 16:53

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Bomb Calorimeter  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วงเงินงบประมาณ  1,500,000.- บาท  รา

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกวดราคาเลขที่ 7/2562 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 06/12/2019 - 15:15

ประกวดราคาเลขที่ 7/2562 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศประกวดราคาซื้อคอม.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Wednesday, June 12, 2019 - 15:15 to Thursday, June 20, 2019 - 15:15

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: เรื่อง ประกาศ ร่าง ครุภัณฑ์ห้อวปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 771,200.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Fri, 06/07/2019 - 16:24

เรื่อง ประกาศ ร่าง ครุภัณฑ์ห้อวปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 771,200.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารร่าง รายละเอียด ราคากลางข่าวประกวดราคา

เรื่อง ประกาศ ร่าง ครุภัณฑ์ห้อวปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 771,200.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศ ร่าง ครุภัณฑ์ห้อวปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 771,200.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารร่าง รายละเอียด ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศร่าง TOR โครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเข้า-ออก (ฝั่งถนนทางเข้าน้ำตกโยง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Fri, 06/07/2019 - 15:39

ประกาศร่าง TOR โครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเข้า-ออก (ฝั่งถนนทางเข้าน้ำตกโยง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศประกวดราคา2.24 MB BOQ1.06 MB แบบรูปรายการ17.27 MB แบบรูปรายการ27.37 MB ข่าวประกวดราคา