ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศประกวดราคาเลขที่ 14/2564 ห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Fri, 11/27/2020 - 16:29

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 14/2564 ห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศประกวดราคาโรคสัตว์น้ำ.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Friday, November 27, 2020 - 16:30

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศยกเลิกซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 คัน

ประกวดราคา - Thu, 11/26/2020 - 16:14

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัช มีความประสงค์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศยกเลิกซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 คัน&nb

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติไฟฟ้าในเรือ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 11/25/2020 - 16:13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติไฟฟ้าในเรือ จำนวน 1 ชุด โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้แก่  บริษัท เอฟ.ที.เอ กรุ๊ป จำกัด  เสนอราคาเป็

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 11/25/2020 - 15:26

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ3.66 MB รายละเอียดครุภัณฑ์1.48 MB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบทำน้ำจืดในเรือ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 11/25/2020 - 13:16

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศ  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบทำน้ำจืดในเรือ จำนวน 1 ชุด  โดยผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่  บริษัท เจริญถาวร เทรดด

read more

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รายงานสขร1. ประจำเดือน ตุลาคม 2563

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รายงานสขร1. ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รายงานสขร1. ประจำเดือน ตุลาคม 2563

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รายงานสขร1. ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์อาหารและงานบริการนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Tue, 11/24/2020 - 14:54

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์อาหารและงานบริการนักศึกษา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน  วงเงินง

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ระบบ

ประกวดราคา - Tue, 11/24/2020 - 14:47

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ระบบ  วงเงินงบประมาณ  1,624,000.- บา

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้าแรงสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Tue, 11/24/2020 - 14:20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ ประกาศร่าางเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้าแรงสูง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด  วงเงินงบปร

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Tue, 11/24/2020 - 13:04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 20201124123913.pdf63.93 KB มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Tue, 11/24/2020 - 13:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 20201124123923.pdf62.21 KB มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะศิลปศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์

ประกวดราคา - Tue, 11/24/2020 - 09:32
รายละเอียด: 
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  Open File
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Language Thai

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะศิลปศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์

ประกวดราคา - Wed, 11/18/2020 - 16:23
รายละเอียด: 
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  Open File
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Language Thai

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะบริหารธุรกิจ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคา - Wed, 11/18/2020 - 14:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดังเอกสารแนบ)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 201118154354.pdf306.62 KB Date: Wednesday, 18 November, 2020 - 14:45ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๒,๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท ...

ประกวดราคา - Wed, 11/18/2020 - 14:28

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๒,๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียดแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๒,๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๒,๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียดแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ระบบ

ประกวดราคา - Wed, 11/18/2020 - 14:25

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ระบบ วงเงินงบป

read more