ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากระแสตรงในเรือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Fri, 08/23/2019 - 10:48

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากระแสตรงในเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วงเงินงบประมาณ  930,000.- บาท&nbs

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประกอบศูนย์ฝึกอบรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Fri, 08/23/2019 - 10:42

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบศูนย์ฝึกอบรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วงเงินงบประมาณ  1,100,000.- บาท  ราคากลาง&nbsp

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมาร์ทคลาสรูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Fri, 08/23/2019 - 10:40

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมาร์ทคลาสรูม วงเงินงบประมาณ  1,304,000.-  บาท  ราคากลาง&nb

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 79 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกวดราคา - Thu, 08/22/2019 - 15:29

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 79 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง-ต่อเติมห้องน้ำหอประชุม มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Wed, 08/21/2019 - 07:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง-ต่อเติมห้องน้ำหอประชุม มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ122.97 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ค่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-BooK) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Mon, 08/19/2019 - 17:03

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ค่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-BooK) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากระแสตรงในเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Fri, 08/16/2019 - 15:42

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากระแสตรงในเรือ วงเงินงบประมาณ  930,000.- บาท  ราคากลาง  990,419.- บ

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบศูนย์ฝึกอบรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 08/15/2019 - 15:26

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบศูนย์ฝึกอบรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วงเงินงบประมาณ  1,100,000.- บาท  ราค

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสามาร์ทคลาสรูม

ประกวดราคา - Thu, 08/15/2019 - 13:37

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศยกเลิกซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมาร์ทคลาสรูม 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกวดราคา - Thu, 08/15/2019 - 09:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ134.56 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกวดราคา - Wed, 08/14/2019 - 11:09

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ111.43 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Tue, 08/13/2019 - 16:26

 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ค่าลิขสิทธิ์ Anti Virus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Tue, 08/13/2019 - 16:23

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ค่าลิขสิทธิ์ Anti Virus  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม 120 ที่นั่ง อาคาร 63

ประกวดราคา - Fri, 08/09/2019 - 16:58

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม 120 ที่นั่ง อาคาร 63  โดยผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์ แ

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้

ประกวดราคา - Fri, 08/09/2019 - 16:56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้แก่ บริษัท เฟิสท์อินดัสเตรียลโปรดักส์  (1990)  โดยเสนอราคา

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์สำหรับผลิตสื่อการสอนดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Fri, 08/09/2019 - 15:54

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับผลิตสื่อการสอนดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วงเงินงบประมาณ  1,391,250.- บาท

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Fri, 08/09/2019 - 15:49

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วงเงินงบประมาณ  581,600.- บาท  ราคากลาง  599

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมาร์ทคลาสรูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Tue, 08/06/2019 - 14:36

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมาร์ทคลาสรูม  งบประมาณ  1,304,000.- บาท&nbs

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าลิขสิทธิ์ Anti Virus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Mon, 08/05/2019 - 16:53

 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าลิขสิทธิ์ Anti Virus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดให้สาธารณะชนแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 5-8 สิงหาค

read more