Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การคัดเลือกผู้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2561-2563

ประกวดราคา - Fri, 06/23/2017 - 16:58

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การคัดเลือกผู้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2561-2563

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

ประกวดราคา - Thu, 06/22/2017 - 15:15

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน  ๑ อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน  ๑ อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

ประกวดราคา - Thu, 06/22/2017 - 15:15

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน  ๑ อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน  ๑ อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

ประกวดราคา - Thu, 06/22/2017 - 15:15

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน  ๑ อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน  ๑ อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ รั้วมหาวิทยาลัย

ประกวดราคา - Wed, 05/17/2017 - 11:25

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการ รั้วมหาวิทยาลัย   ปรากฏ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สงขลาจตุพร  (1999)  เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

read more

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมเนเซียม 2

ประกวดราคา - Thu, 05/11/2017 - 14:50

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมเนเซียม  2  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) &nbsp

read more

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการ รั้วมหาวิทยาลัย

ประกวดราคา - Thu, 04/20/2017 - 16:28

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการรั้วมหาวิทยาลัย  วงเงินงบประมาณ  712,553.67 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

read more

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โรงยิมเนเซียม 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Thu, 04/20/2017 - 16:22

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้าง โรงยิมเนเซียม  2  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       (e-bidding)  วงเงินงบประมาณ  

read more

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกวดราคา - Wed, 04/19/2017 - 09:48

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2560

Pages