ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์สำหรับต้นแบบนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้ง จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - 2 hours 22 min ago

ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์สำหรับต้นแบบนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้ง จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  ร่างประกาศนวัตกรรมเลี้ยงกุ้ง.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Monday, March 8, 2021 - 16:30

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์สำหรับต้นแบบนวัตกรรมการแปรรูป จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - 2 hours 23 min ago

ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์สำหรับต้นแบบนวัตกรรมการแปรรูป จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  ร่างประกาศนวัตกรรมแปรร.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Monday, March 8, 2021 - 16:15

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์สำหรับต้นแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - 2 hours 24 min ago

ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์สำหรับต้นแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  ร่างประกาศอาหารแช่แข็ง.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Monday, March 8, 2021 - 16:15

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  เผยแพร่แผน แผนข่าวประกวดราคา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  เผยแพร่แผน แผนข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,324,900 บาท ...

ประกวดราคา - 2 hours 52 min ago

เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,324,900 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการ ปรข่าวประกวดราคา

เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,324,900 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,324,900 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการ ปรข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - 7 hours 5 min ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 8มี.ค.64.pdf149.53 KB มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ขนส่งโดยสาร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - 7 hours 6 min ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ขนส่งโดยสาร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 8มี.ค.64.pdf158.24 KB มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกระเบื้องปูพื้นห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคา - 7 hours 8 min ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกระเบื้องปูพื้นห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 8มี.ค.64.pdf161.2 KB มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะศิลปศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์

ประกวดราคา - Thu, 03/04/2021 - 13:52
รายละเอียด: 
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาเจาะจง Open File
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Language Thai

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: เรื่อง ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย วงเงินงบประมาณ 2,324,900 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Wed, 03/03/2021 - 15:50

เรื่อง ประกาศ ร่าง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย  วงเงินงบประมาณ 2,324,900 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ตามระเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศร่าง ร่างเอกสารประกวดราคา แบบ ปรข่าวประกวดราคา

เรื่อง ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย วงเงินงบประมาณ 2,324,900 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศ ร่าง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย  วงเงินงบประมาณ 2,324,900 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ตามระเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศร่าง ร่างเอกสารประกวดราคา แบบ ปรข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศ การประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกวดราคา - Tue, 03/02/2021 - 16:18

 เรื่อง   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Tue, 03/02/2021 - 13:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์  ดาวน์โหลดประกาศ

มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Tue, 03/02/2021 - 13:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์  ดาวน์โหลดประกาศ

มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะศิลปศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโรงจอดรถ อาคาร 58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์

ประกวดราคา - Thu, 02/25/2021 - 15:34
รายละเอียด: 
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาเจาะจง Open File
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Language Thai