ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการโรงจอดรถบัสพร้อมอาคารสำนักงาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Fri, 04/19/2019 - 15:25

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา โครงการโรงจอดรถบัสพร้อมอาคารสำนักงาน จำนวน 1 งาน  วงเงินงบประมาณ  10,025,000.-  บาท  ราคากลาง&n

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ปั้มน้ำดับเพลิง

ประกวดราคา - Fri, 04/19/2019 - 15:21

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ปั้มน้ำดับเพลิง 1 ชุด ได้แก่ บริษัท รติพรรธน์  (168)  จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน&nbs

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ software Microsoft campus Agreement ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Thu, 04/18/2019 - 13:41

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ software Microsoft campus Agreement ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 980,000.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบ

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายแบบ Slope ขนาด 250 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4

ประกวดราคา - Thu, 04/18/2019 - 11:04

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายแบบ Slope ขนาด 250 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ1.78 MB รายละเอียดครุภัณฑ์3.21 MB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลในเรือสำหรับถอดประกอบ 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 04/17/2019 - 17:09

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่งอจักรกลในเรือสำหรับถอดประกอบ  1  ชุด  โดยผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่  บริษัท ชิโนริช

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองควบคุมมอเตอร์ขนาดใหญ่ 2 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 04/17/2019 - 17:07

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดทอลองควบคุมมอเตอร์ขนาดใหญ่  2  ชุด  โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้แก่  บริษัท ฟิลด์เทค ออ

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โอเวอร์เฮดเครน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 04/17/2019 - 17:06

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โอเวอร์เฮดเครน  1 ชุด  โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้แก่  หจก.

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศประกวดราคาเลขที่ 3/2562 ปรับปรุงอาคารกีฬาราชมงคลตรัง จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Fri, 04/12/2019 - 11:58

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 3/2562 ปรับปรุงอาคารกีฬาราชมงคลตรัง จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศเลขที่ 32562.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Thursday, April 11, 2019 - 12:00 to Wednesday, April 24, 2019 - 12:00

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศประกวดราคาเลขที่ 4/2562 ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง (ลู่วิ่ง และกระถางคลเพลิง) จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Fri, 04/12/2019 - 11:56

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 4/2562 ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง (ลู่วิ่ง และกระถางคลเพลิง)  จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศเลขที่ 4-2562.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Thursday, April 11, 2019 - 12:00 to Thursday, April 25, 2019 - 12:00

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศประกวดราคาเลขที่ 5/2562 ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Fri, 04/12/2019 - 11:53

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 5/2562 ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศเลขที่ 5-2562.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Thursday, April 11, 2019 - 11:45 to Friday, April 26, 2019 - 11:45

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงเวทีอาคารประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Wed, 04/10/2019 - 16:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงเวทีอาคารประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ113.11 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 คน

ประกวดราคา - Wed, 04/10/2019 - 10:21

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์ประกอบห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Tue, 04/09/2019 - 15:46

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด

ประกวดราคา - Tue, 04/09/2019 - 13:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ106.53 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอโทรทัศน์สำหรับแสดงสื่อห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง

ประกวดราคา - Tue, 04/09/2019 - 13:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอโทรทัศน์สำหรับแสดงสื่อห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ108.46 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED พร้อมติดตั้ง

ประกวดราคา - Fri, 04/05/2019 - 13:59

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ รายการ ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์  ชนิด LED  พร้อมติดตั้ง จำนวน  1  ชุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ software Microsoft campus Agreement ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Fri, 04/05/2019 - 13:45

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ software Microsoft campus Agreement  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่น

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 53 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Thu, 04/04/2019 - 15:15

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร  53  วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  จำนวน 1 งาน  วงเงินงบประมาณ  623,542

read more

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รายงานสขร1. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รายงานสขร1. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา