ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ภาพข่าวกิจกรรม

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รวมใจน้อมเกล้าถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำโดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีและลงนามถวายพระพร ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเยี่ยมชม Facilities

 

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย พัฒนาตู้อบโซล่าเซลล์ ใช้งานกับผลิตภัณฑ์กระจูดนครศรีธรรมราช

 

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)

วันที่ 11 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) และสรงน้ำหลวงพ่อองค์ดำ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้ารับการตรวจ ATK โดยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุ่งใหญ่ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ถวายน้ำปานะ ในโครงการงานปริวาสกรรมตำบลทุ่งใหญ่ ณ วัดควนคลัง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมทำบุญถวายน้ำปานะ ในโครงการงานปริวาสกรรมตำบลทุ่งใหญ่ ณ วัดควนคลัง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

 

รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการด้านสุขอนามัยในการป้องกันโรค COVID-19 โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุคลากรและนักศึกษาเข้ารับการตรวจหาเชื้อกว่า 500 คน ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.

ประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดธาตุน้อย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา จากคณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดธาตุน้อย อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

การประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

วางแผนขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอทุ่งใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวภิญญภัค สินรา พัฒนาการอำเภอทุ่งใหญ่ และคณะทำงาน ในการวางแผนขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล และได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมของสถานที่สำหรับการดำเนินโครงการโคกหนองนาโมเดล ในพื้นที่ของ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จำนวนกว่า 10 ไร่ 

ตรวจ ATK เชิงรุก เตรียมพร้อมเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site

นที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ มีบุคลากรและนักศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid - 19 จำนวนกว่า 400 คน และมีผลการตรวจหาเชื้อ Covid - 19 เป็น Negative ทั้งหมด 100% ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่
.